Missie en visie

Missie
‘Alles wat je aandacht geeft, groeit.’
Praktijk De Toverlantaarn ondersteunt kinderen en jongeren om vanuit eigen
kracht – en met intensieve betrokkenheid, inzet en veranderingsbereidheid van
de omgeving – om te gaan met hun klachten waardoor ze met meer
zelfvertrouwen, zelfverzekerder en blijer door het leven gaan.
Hoe mooi is het voor kinderen en jongeren dat ze nu al kunnen ervaren dat ze
op een speelse en creatieve manier begeleid kunnen worden in deze
leeftijdsfase en leren/ontdekken dat ze zelf kunnen omgaan met dat waar ze
last van hebben (problemen van sociaal-emotionele aard). Het is een
kortdurende, intensieve vorm van therapie voor kinderen en jongeren tussen
de 4 en 18 jaar. In deze therapie staat het kind centraal. Tijdens het
therapeutische proces wordt gericht aangesloten bij de eigenheid en de
interesse van het kind zelf. Vanuit de eigen kracht ontdekt het kind met behulp
van de therapeut hoe om te gaan met de eigen klacht. Therapie vindt plaats in
individuele sessies.
Volwassenen rondom het kind worden intensief betrokken bij de
mogelijkheden tot heling en verandering. Ondersteuning bij opvoeding behoort
tot de mogelijkheden. Het voorkomt dat ervaringen en trauma’s zich gaan
vastzetten en later, in de volwassenleeftijd, nog bewerkt moeten worden. De
aangeleerde coping mechanismen zijn dan veel moeilijker te veranderen.

Visie
De therapie
Vanuit eigen kracht ontdekt het kind (of de jongere) hoe om te gaan
met de klacht.
In mijn begeleiding krijgt het kind zicht op de eigen kracht en mogelijkheden
om vandaaruit om te kunnen gaan met de klacht. ‘Op maat’ is zo’n term
daarvoor: het kind kiest bij mij zelf het materiaal en dat vormt de ingang voor
de therapie.
Vaak wordt de therapie gegeven om de coping mechanismen te verkleinen. In
mijn vaktermen noem ik dat het ‘beschermergedrag’. De beschermer, het
ongewenste gedrag is vaak een reden om in therapie te gaan, maar voor mij is
dat niet de ingang.

Het kind
Alles wat je aandacht geeft, groeit is een belangrijk uitgangspunt. Als ik met
het kind het ongewenste gedrag ga veranderen, krijgt het alleen maar meer
aandacht en wordt groter. Het kind geef ik binnen de therapie eerst de
mogelijkheid om het adequate leeftijdsgedrag te vergroten. De ik-kracht wordt
versterkt.
Vanuit die herwonnen ik-kracht en vergrote zelfvertrouwen, hernieuwde
zelfverzekerdheid, kan het kind de ‘klacht’ of de ongewenste, verdrietige,
onmachtige, bange, gevoelens gaan onderzoeken en er een eigen nieuwe
oplossing voor vinden om ermee om te gaan, het te bewerken en er geen last
meer van te hebben. De ‘beschermer’, het boze, teruggetrokken,
perfectionistische, controlerende, faalangstige o.i.d. gedrag verdwijnt dan en
het kind functioneert beter. Vaak is alleen de uitleg van het
‘beschermergedrag’ en ‘alles wat je aandacht geeft groeit’, een ingang tot een
andere benadering waarbij de ‘grote’ meer aandacht krijgt en dus groeit.
De kunstzinnige therapie is voor mij een meerwaarde; met name de
verschillende kunstzinnige uitingsvormen (tekenen, schilderen en boetseren)
hebben een positieve invloed op meer balans en vitaliteit. In het kunstzinnig
bezig zijn worden mogelijkheden verkent en herkent die een genezende en
gezond makende invloed kunnen hebben. Voor kinderen en jongeren bij
uitstek een mogelijkheid om zonder al te veel te praten toch eigen kracht en
eigen vermogens te ontdekken. Middels tekenen, schilderen, boetseren,
beeldhouwen. Ieder ‘middel’ heeft een speciale werking op het zelfgenezend
vermogen.
Integratieve kinder-en jeugdtherapie en kunstzinnige therapie worden
geïntegreerd aangeboden.

De omgeving
De omgeving, ouders, school, worden nadrukkelijk betrokken in dit proces van
heling en verandering. Vaak zijn ouders en school ook gevangen in het conflict
met de beschermer en voelen zich vaak handelingsverlegen. Daardoor wordt
het probleem voor het kind al maar groter. Ik vertaal het gedrag van het kind
naar de omgeving en geef ze handvatten om de onderliggende vraag achter
het ongewenste gedrag te herkennen en te beantwoorden.
Ouders hebben ook een eigen verleden met ervaringen waardoor er soms wel
vanuit liefde, maar inadequaat op het kind gereageerd wordt. Ouders worden
zo nodig ook ondersteund in hun proces tot ondersteuning bij de hulp tot
verandering van hun kind.

Meerwaarde van De Toverlantaarn
Het belang van het kind staat altijd voorop.
Er is sprake van kortdurende interventies (gericht op de ‘Ik-kracht’)op maat
met een intensieve afstemming met ouders en school. Ouders hebben een
grote rol in het begeleiden en met name het aandacht geven aan het gewenste
gedrag. Het traject is in principe klaar zodra het kind/jongere weer in staat om
vanuit eigen kracht om te gaan met klacht. Soms is er sprake van een paar
terugkomsessies om nog even aandacht te geven aan het volledig
implementeren van het nieuwe gedrag.

De Toverlantaarn heeft de intentie om zonder een wachtlijst te werken. Dit
houdt in dat bij crisis er direct tijd vrij gemaakt wordt, echter kan het
voorkomen dat de intake binnen enkele weken plaats vindt mits de verwijzing
dit toelaat.