Praktische info

Praktische info

KVK Nummer
Praktijk de Toverlantaarn is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02100032.
Locaties
Praktijk de Toverlantaarn, Noorderhaven 32, Groningen;
Widarschool, Groningen;
Parcivalcollege, Groningen.
Tarief
De tarieven die gelden voor 2021 zijn:
Oudergesprekken;€75,-
Kindsessies;€75,-
Jongerensessies€75,-
Zowel de oudergesprekken als de kind- en jongerensessies duren een uur.
Het aanbod van Praktijk de Toverlantaarn wordt vergoed door alle gemeenten in de provincie Groningen, Friesland en Noord- en Midden-Drenthe. Hiervoor heeft u een verwijzing van een huisarts of van de toegang (CJG, sociaalteam, basisteam) nodig.
Tevens wordt de therapie ook vergoed door veel aanvullende verzekeringen. Voor vergoeding dient u zelf contact op te nemen met uw verzekering.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag NVKT/ NVAZ. En ik ben aangesloten bij de Vereniging van Integraaltherapeuten VIT/ RBCZ.
Tevens heb ik een AGB code als zorgverlener en voor mijn praktijk.
Contractpartners:
Praktijk de Toverlantaarn heeft de volgende contracten:
Contract met de RIGG om jeugdzorg te verlenen aan jeugdigen in alle gemeenten in de provincie Groningen.
Contract met de NMD om jeugdzorg te verlenen aan jeugdigen in alle gemeenten in Noord en Midden Drenthe.
Contract met de SDF om jeugdzorg te verlenen aan jeugdigen in alle gemeenten van Friesland.
Klachtenregeling
Indien u klachten heeft over de dienstverlening dan kunt u hier de procedure vinden.
Privacy reglement
Het privacy reglement van Praktijk de Toverlantaarn is te downloaden via deze link.
In- en uitsluitingscriteria
De kunstzinnige therapie en Integratieve kinder- en jeugdtherapie is geschikt voor kinderen/jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Bij uitzondering kan in overleg met therapeut besloten worden om een kind vanaf 3,5 jaar in behandeling te nemen. Hierbij is met name de taalontwikkeling van belang of een kind in behandeling genomen kan worden.
Therapie is geschikt voor kinderen/ jongeren die een relatief normale ontwikkeling doorlopen.
De therapie die praktijk de Toverlantaarn aanbiedt is in principe niet geschikt voor de volgende kinderen/ jongeren:
Met een IQ lager dan 80. Verbale ontwikkeling is hierbij punt van aandacht;
Kinderen met psychosen;
Kinderen met problematiek waarvoor opname is vereist.
Verder is het ter beoordeling aan de therapeut of zij zich in staat acht een kind en zijn ouders met zijn hulpvraag te begeleiden.


Praktijk de Toverlantaarn is lid van de volgende beroepsverenigingen (klik op de logo’s om de websites te bezoeken van de beroepsverenigingen):