Tarief

De tarieven die gelden voor 2018-2019 zijn:

Oudergesprekken; €75,-
Kindsessies; €75,-
Jongerensessies €75,-

Zowel de oudergesprekken als de kind- en jongerensessies duren een uur.

Het aanbod van Praktijk de Toverlantaarn wordt vergoed door alle gemeenten in de provincie Groningen, Friesland en Noord- en Midden-Drenthe. Hiervoor heeft u een verwijzing van een huisarts of van de toegang (CJG, sociaalteam, basisteam) nodig.

Tevens wordt de therapie ook vergoed door veel aanvullende verzekeringen. Voor vergoeding dient u zelf contact op te nemen met uw verzekering.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag NVKT/ NVAZ registratienummer 3096.
En ik ben aangesloten bij de Vereniging van Integraaltherapeuten VIT/ NAP registratienummer 238.08.A/ RBCZ registratienummer 103185R

De AGB-code voor kunstzinnige therapie en integratieve kinder en jeugdtherapie is: 90 028772 (zorgverlener) en 90 007694 (praktijk)